Måsen Bygg & Projektledning AB

VÅRA TJÄNSTER

BYGGPROJEKT


Måsen bygg & Projektledning erbjuder tjänster inom allt från nybyggnation till renovering och byggnadsvård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.


Med våra erfarna hantverkare/snickare hjälper vi Er gärna med nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad samt reparationsarbeten.
Vi ombesörjer och samordnar plåt-, målning-, El-, VVS- och ventilationsarbeten om Ni så önskar.

  • Att arbeta så nära våra beställare som möjligt för att få önskad kvalitet och således en nöjd kund.

  • I våra anbud erbjuda rätt kvalitet så att kostnaden för produktionen blir så låg som möjligt för kunden.

  • Stödja, råda och informera beställare, underentreprenör och leverantör, för att säkerställa slutproduktens kvalitet.

  • Driva arbetsplatsen med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.

  • Hålla utlovade färdigställandetider.

  • Överlämna en slutprodukt som är komplett och felfri.

PROJEKTLEDNING


Sedan 1994 har Mats Svensson i huvudsak arbetat med projektledning i olika beställarroller som projektledare, projekteringsledare, byggledare, planering. Detta har givit en gedigen erfarenhet för genomförande av företrädesvis anläggningsprojekt.


Det har i huvudsak varit väg- och järnvägsprojekt som Nynäsbanan, Projekt Höga Kusten, Botniabananan, Ådalsbanan, Ostkustbanan och nu Bergsåker triangelspår samt Maland och Tunadalsspåret i Sundsvall.

TELEPORTER / TELESKOPLASTARE


  • Höglyftande traktor med en räckvidd upp till 17 meter och lyftkapacitet på 4 ton.
  • Vi erbjuder även personkorg som tillbehör för säkert arbete.
  • Ett ultimat verktyg för tex. takskottning.
  • Kontakta oss för kostnadsförslag och ytterligare information.