Måsen Bygg & Projektledning AB

PROJEKTEXEMPEL

Timmerhus Stormnäs


Flytt av timmerhus från Los till Stormnäs

2011-2012 flyttades huset från Los till Stormnäs. Timmerstommen monterades ner och delarna  märktes upp för att sedan byggas upp i Stormnäs invid Södra Dellen.


Under 2021 0ch 2022 fick Måsen Bygg i uppdrag att färdigställa projektet och huset fick en genomgående helrenovering både invändigt och utvändigt. På den södra delen av huset byggdes en veranda med utsikt över Dellen.


Bredvid det färdiga huset byggdes även garage med plats för två bilar. 


Timmerstommen på plats i Stormnäs

Måsen Bygg och projektledning Östansjö Orangeriet Exteriör

Vy mot södra Dellen

Måsen Bygg och projektledning Östansjö Orangeriet Exteriör

Arbete med fasad

Måsen Bygg och projektledning Östansjö Orangeriet Interiör

Det färdigställda huset

Måsen Bygg och projektledning Östansjö Orangeriet Interiör

Projektinformation


Timmerstommen monterades ner och märktes upp inför uppbyggnad.


När stommen var på plats och uppbyggd fick huset nytt tegeltak lades och skorsten murades.


Huset fick en genomgående helrenovering.


Intill huset byggdes ett garage med plats för två bilar samt förrådsutrymme.

Helrenovering av fastighet i Vålås


Carl Hamilton och Lisa Bullander bygger sitt Framtidsboende i Vålås. De gör en helrenovering av den vackert belägna fastigheten i Vålås.


Carl och Lisa anser att Måsenbygg är en mycket kompetent byggfirma.

De är mycket nöjda med Måsenbygg och den dialog som förs om förslag till lösningar som utformas under projektets gång.

Före

Måsen Bygg och projektledning Helrenovering av fastighet i Vålås innan renovering

Efter

Måsen Bygg och projektledning Helrenovering av fastighet i Vålås

Projektinformation


Måsen Bygg har utfört en helrenovering av fastigheten. Huset har fått ny fasad, nya fönster, dörrar. Även taket har höjts upp.


Invändigt har upprustningen genomförts i gammal allmogestil med bland annat breda plankgolv och linoljefärg.


Maskinhall i Vålås 

Maskinhall i Vålås på ca 200 m2 och kontor. På taket byggs en glasveranda med altan där man kan njuta av den fina utsikten över Vålåssjön

ORANGERI


Hans Martin bygger sin dröm.

Hans Martin är grundaren till Senseair, som med högt satta visioner skapade ett högteknologiskt företag med över 150 anställda i Delsbo.


Nu bygger han sin dröm, ett orangeri med värmelager och solceller som ska hålla värmen året runt. 

Fönstren tog Hans Martin med sig från en skola som skulle rivas vid Saltsjöbaden när flyttlasset gick till Delsbo 1980.

Ovanpå maskinhallen är det ett observatorium där Hans Martin ska placera en stjärnkikare. 


Hans Martin ”har anlitat Måsenbygg för att de är en kompetent och lokal hantverkare”. Hans Martin är mycket nöjd med det arbete som utförts.

Hans Martin, grundaren av Sense Air

Projektinformation


Orangeriet, byggt i kombination med maskinhall och ett observatorium på taket är designat för att drivas med minimal klimatpåverkan.


Värmelagret består av 18 m3 tankar, nedgrävda i marken och isolerade med ISO-betong. Solcellerna producerar el till batteribackup.


Hela anläggningen är KNX-styrd och är planerad att hålla värmen året runt utan tillskott, men har möjlighet till tillskottsvärme.

Exteriör

Måsen Bygg och projektledning Östansjö Orangeriet Exteriör

Interiör

Måsen Bygg och projektledning Östansjö Orangeriet Interiör

VILLA, STORMNÄS


Sven och Lena Persson har byggt ut sommarstugan på Stormnäs till permanent bostad.

Paret är mycket nöjda med Måsenbygg och de förslag till lösningar utformats under projektets gång.

Vy från Dellen

Måsen Bygg och projektledning villa i Stormnäs med vy från Dellen

Sven och Lena Persson

Projektinformation


Den gamla sommarstugan i Stormnäs byggdes ut till att bli permanent året runt boende.

Måsen Bygg har skissat ett antal förslag och sedan upprättat ritningar för bygglov. Bygget har sedan genomförts i dialog som fungerat bra.


Stugan är helrenoverad har bland annat fått nytt kök och badrum. Två stora glaspartier har monterats för att ta tillvara på den fantastiska vyn över Södra Dellen. 

TIMMERSTUGA


Timmerstuga i Myra

Före

Måsen Bygg och projektledning Timmerstomme

Efter

Måsen Bygg och projektledning Timmerstuga

Tak och Fasad på villa


Helrenovering av tak och fasad samt nya fönster för att ge huset ett nytt utseende.

Före

Efter

Projektinformation


Taket renoverades med ny isolering och plåt. De gamla fönstren byttes mot nya och fler fönster för att ge hela huset en ny själ. 


Den gamla utbyggnaden gjordes om för 

att matcha stilen på huset. Huset genomgick även omfattande invändig renovering.


Projektledning

En annan inriktning i företaget är att Mats jobbar med projektledning för Trafikverket. Han har bland annat medverkat i projekt Höga Kusten där bron varit en stor del. De senaste 25 åren har Mats jobbat med många järnvägsprojekt längs Ostkustbanan, Ådalsbanan och Botninabanan mellan Gävle och Umeå.

REFERENSGALLERI


Bilder från några av de projekt Måsen Bygg och Projektledning gjort.

Nybyggnation

Här är ett urval av några av de nybyggnadsprojekt vi har utfört genom åren.

Ombyggnad

Här visas ett urval av de ombyggnadsprojekt vi genomfört under åren. 

Projekt

Här visas ett urval av de projekt vi genomfört genom åren.

Byggnadsvård

Vi utför även byggnadsvårdsarbeten utifrån traditionella byggnadsmetoder och material.

VI KAN HJÄLPA DIG