Måsen Bygg & Projektledning AB

PROJEKTEXEMPEL

Helrenovering av fastighet i Vålås


Carl Hamilton och Lisa Bullander bygger sitt Framtidsboende i Vålås. De gör en helrenovering av den vackert belägna fastigheten i Vålås.


Carl och Lisa anser att Måsenbygg är en mycket kompetent byggfirma.

De är mycket nöjda med Måsenbygg och den dialog som förs om förslag till lösningar som utformas under projektets gång.

Före

Måsen Bygg och projektledning Helrenovering av fastighet i Vålås innan renovering

Efter

Måsen Bygg och projektledning Helrenovering av fastighet i Vålås

Projektinformation


Måsen Bygg har utfört en helrenovering av fastigheten. Huset har fått ny fasad, nya fönster, dörrar. Även taket har höjts upp.


Invändigt har upprustningen genomförts i gammal allmogestil med bland annat breda plankgolv och linoljefärg.


ORANGERI


Hans Martin bygger sin dröm.

Hans Martin är grundaren till Senseair, som med högt satta visioner skapade ett högteknologiskt företag med över 150 anställda i Delsbo.


Nu bygger han sin dröm, ett orangeri med värmelager och solceller som ska hålla värmen året runt. 

Fönstren tog Hans Martin med sig från en skola som skulle rivas vid Saltsjöbaden när flyttlasset gick till Delsbo 1980.

Ovanpå maskinhallen är det ett observatorium där Hans Martin ska placera en stjärnkikare. 


Hans Martin ”har anlitat Måsenbygg för att de är en kompetent och lokal hantverkare”. Hans Martin är mycket nöjd med det arbete som utförts.

Hans Martin, grundaren av Sense Air

Projektinformation


Orangeriet, byggt i kombination med maskinhall och ett observatorium på taket är designat för att drivas med minimal klimatpåverkan.


Värmelagret består av 18 m3 tankar, nedgrävda i marken och isolerade med ISO-betong. Solcellerna producerar el till batteribackup.


Hela anläggningen är KNX-styrd och är planerad att hålla värmen året runt utan tillskott, men har möjlighet till tillskottsvärme.

Exteriör

Måsen Bygg och projektledning Östansjö Orangeriet Exteriör

Interiör

Måsen Bygg och projektledning Östansjö Orangeriet Interiör

VILLA, STORMNÄS


Sven och Lena Persson har byggt ut sommarstugan på Stormnäs till permanent bostad.

Paret är mycket nöjda med Måsenbygg och de förslag till lösningar utformats under projektets gång.

Vy från Dellen

Måsen Bygg och projektledning villa i Stormnäs med vy från Dellen

Sven och Lena Persson

Projektinformation


Den gamla sommarstugan i Stormnäs byggdes ut till att bli permanent året runt boende.

Måsen Bygg har skissat ett antal förslag och sedan upprättat ritningar för bygglov. Bygget har sedan genomförts i dialog som fungerat bra.


Stugan är helrenoverad har bland annat fått nytt kök och badrum. Två stora glaspartier har monterats för att ta tillvara på den fantastiska vyn över Södra Dellen. 

TIMMERSTUGA


Timmerstuga i Myra

Före

Måsen Bygg och projektledning Timmerstomme

Efter

Måsen Bygg och projektledning Timmerstuga

Tak och Fasad på villa


Helrenovering av tak och fasad samt nya fönster för att ge huset ett nytt utseende.

Före

Efter

Projektinformation


Taket renoverades med ny isolering och plåt. De gamla fönstren byttes mot nya och fler fönster för att ge hela huset en ny själ. 


Den gamla utbyggnaden gjordes om för 

att matcha stilen på huset. Huset genomgick även omfattande invändig renovering.


REFERENSGALLERI


Bilder från några av de projekt Måsen Bygg och Projektledning gjort.

VI KAN HJÄLPA DIG