Måsen Bygg & Projektledning AB

DIN LOKALA HANTVERKARE I DELLENBYGDEN.

Måsen Bygg & Projektledning AB är ett lokalt företag med säte i Delsbo. Vi erbjuder tjänster inom projektledning och byggentreprenader. Utöver bygg och projektledning äger och förvaltar vi Solsidan i Ava, ett hyreshus med fokus på trivsel och hållbarhet.


Våra erfarna hantverkare/snickare hjälper er med allt från nybyggnad till ombyggnad och tillbyggnad samt reparationsarbeten.
Vi ombesörjer och samordnar plåt-, målning-, El-, VVS- och ventilationsarbeten om Ni så önskar.

Genom vår mångåriga erfarenhet och samarbete med antikvarier kan vi även erbjuda byggnadsvård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.


För oss är yrkesstolthet den bästa kvalitetsgarantin.

Måsen Bygg och projektledning Bygge Vålås Efter
Måsen Bygg och projektledning Östansjö Orangeriet
Måsen Bygg och projektledning Östansjö Orangeriet
Måsen Bygg och projektledning Timmerstomme
Måsen Bygg och projektledning Timmerstuga
Måsen Bygg och projektledning Höga kusten bron
Måsen Bygg och projektledning Renovering villa
Solsidan Ava Delsbo vy mot Ede
Måsen Bygg och projektledning Ombyggnad fjällstuga
Gronas loge 009

KUNDEN I CENTRUM


Vår viktigaste uppgift är att du som kund får vad du förväntar dig. Vi jobbar tätt tillsammans med våra uppdragsgivare för att säkerställa hög kvalité och att projektet följer den tidplan vi tillsammans sätter upp.

NYBYGGNAD

LÄS MER


Måsen Bygg och projektledning Helrenovering av fastighet i Vålås

OMBYGGNAD

LÄS MER

Måsen Bygg och projektledning Östansjö Orangeriet Interiör

PROJEKT

LÄS MER